Замість білбордів у Києві мають з’явитись дерева. Столиця динамічно розвивається, збільшується кількість мешканців і забудов, що в свою чергу потребує облаштування додаткових парків, скверів, зон відпочинку та рекреації.

Зелені насадження відіграють значну роль у боротьбі із забрудненнями атмосферного повітря, регулюванні теплового режиму, шумозахисті, інженерному захисті, впливають на мікроклімат, а також естетичний та санітарний стан міста. Міські зелені насадження найефективніше підтримують природний стан біосфери, нормалізуючи газовий режим і поліпшуючи хімічний стан атмосфери, сприяючи біологічному очищенню повітря й води.

Над 1 кв. км міської території міститься в 500 разів більше пилу, ніж над такою самою площею, покритою зеленими насадженнями. Тому, захист наявних та примноження міських зелених насаджень є необхідним для створення комфортних умов життя для кожного мешканця.

План дій для досягнення поставлений цілей:

  • Оформити усю документацію із землеустрою, забезпечити визначення меж, цільового призначення земельних ділянок та закріплення за відповідними земельними ділянками статусів земель рекреаційного призначення та зон відпочинку.
  • Запровадити постійний моніторинг та аналіз реального стану міської системи переробки та утилізації органічних відходів рослинного походження.
  • Забезпечити розширення рекреаційних та еколого-просвітницьких послуг, у тому числі організацію інклюзивного середовища доступу до рекреаційних об’єктів, розвиток системи екологічних стежок.
  • Розширити та створити нові території та об’єкти природно-заповідного фонду в межах Києва для ефективного впровадження єдиних екологічних коридорів.
  • Забезпечити обслуговування, захист та збільшення площ і якості зелених й блакитних зон у місті для затінення, поглинання надлишкової вологи, створення осередків прохолоди. Розробка відповідних змін до генплану територій щодо збільшення площ зеленої інфраструктури.

В Києві важливо розвивати території та об’єкти природно-заповідного фонду України, підтримувати загальний екологічний баланс та зберегти найбільш цінні природні комплекси, різноманітність ландшафтів і генофонд рослинного і тваринного світу.