Кияни мають отримувати придатну до споживання чисту воду з кранів своїх домогосподарств. Скидання забруднених стоків та безповоротний забір негативно впливають на водні ресурси міста. Київ потребує нової водної політики та ефективного менеджменту цієї сфери, модернізації господарського комплексу шляхом впровадження екологічних інноваційних технологій, введення нових очисних споруд в секторі житлово-комунального господарства.

Для досягнення поставлених цілей необхідно:

 • Здійснювати попередню очистку природних вод з метою максимального вилучення органічних сполук.
 • Реконструювати Бортницьку станцію аерації.
 • Реконструювати та модернізувати існуючу технологічну схему на Дніпровській та Деснянській водопровідних станціях.
 • Впровадити застосування нових, більш ефективних реагентів.
 • Запровадити обов’язкове кондиціонування питної води (на фільтрах з засипкою активованим вугіллям).
 • Обладнати систему дощової каналізації очисними спорудами для  запобігання забруднення водойм міста неочищеними дощовими водами.
 • Посилити контроль за створенням водоохоронних зон і прибережних захисних смуг, забезпечити дотриманням режиму використання.
 • Винести в натуру (на місцевості) прибережних захисних смуг водних об’єктів Києва.
 • Провести обов’язковий ремонт напірних колекторів під р. Дніпро, розгерметизація яких загрожує забрудненням південних околиць міста.
 • Продовжувати паспортизацію водойм одночасно із забезпеченням проведення сучасного моніторингу якості води згідно з вимогами Директиви Європейського Союзу 2006/7/ЄС для рекреаційних вод (щодо впровадження оновлених стандартів ISO 7899 і ISO 9308 та оперативного моніторингу маркерів бактеріального забруднення.
 • Розвивати систему насосних станцій, свердловин та встановлення автономних систем поливу зелених насаджень.
 • Стимулювати використання населенням безфосфатної і біодеградуючої побутової хімії